تنباکو لیمو نعنا - 50 گرمی

  • کام دهی مناسب
  • طعمی متعادل و خوب
  • عطر و بوی عالی
  • سبک