تنباکو پرتقال آس پلاس

  • ماندگاری طولانی طعم
  • نسبتا سبک
  • کام دهی عالی
  • رایحه خوب