تنباکو بلومیس - 50 گرمی

  • کام دهی فوق العاده عالی
  • طعمی خوش
  • ویژه بانوان
  • سبک