تنباکو بلوبری نعنا - 50 گرمی

  • کام دهی فوق العاده خوب
  • طعمی خاص و خنک
  • مخصوص بانوان
  • سبک