تنباکو لیمو آس پلاس

  • رایحه ای با عطری عالی
  • کام دهی خوب
  • طعمی خوش
  • سبک