تنباکو انبه آس پلاس

  • نسبتا سبک
  • عطر و بوی جذاب
  • کام دهی عالی
  • طعمی شیرین و گرم