تنباکو پرتقال - 50 گرمی

  • کام دهی عالی
  • رایحه خوب
  • طعم شیرین
  • ماندگاری طولانی طعم