تنباکو هلو آس پلاس

  • نشاط آور
  • رایحه بسیار قوی
  • ماندگاری طولانی طعم
  • جزوء تنباکو های گرم