تنباکو هندوانه یخ - 50 گرمی

  • کام دهی فوق العاده خوب
  • رایحه و عطری خنک
  • طعم فوق العاده برای دورهمی
  • مناسب برای فصل بهار و تایستان