تنباکو هندوانه نعنا - 50 گرمی

  • سبک و کمی تند
  • خنک و خاص
  • کام دهی بسیار خوب
  • مناسب برای بانوان